Przychód należny

Według tego, o czym informuje nas ustawa odnośnie podatku dochodowego - za przychód z działalności gospodarczej uważane są kwoty stanowiące należność wobec odbiorców. Ogólny zakres przychodów wyłącza wartość zwróconych towarów, udzielonych bonifikatów, jak również skont czym podatku VAT w przypadku czynnych podatników VAT. Tytułowy przychód powstaje w momencie wydania danej rzeczy, w dniu zbycia prawa majątkowego lub w dniu wykonania usługi, ale nie później niż w dniu wystawienia faktury czy też uregulowania należności. Tak, jak w większości przepisów, również tutaj pojawiają się wyjątki, do których zaliczamy: - wystawienie faktury przed nastąpieniem daty wydania towaru, - opłacenie należności przed wydaniem danego towaru. Obowiązek odnośnie regulowania podatku z tytułu przychodu należnego powstaje z chwilą przeniesienia własności na nowego właściciela. Bardzo ważne jest to, aby mieć świadomość, iż podatek musi zostać uregulowany w…
Więcej

Ulgi podatkowe, a działalność gospodarcza

Ulgi podatkowe są odliczeniami, obniżkami, a także zwolnieniami, których zastosowanie daje możliwość obniżenia zobowiązania podatkowego, bądź podstawy opodatkowania. Nic dziwnego w tym, że przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą, wyszukują różnorodnych sposobów na zoptymalizowanie kosztów swojej działalności. Tak właśnie jednym z tych sposobów są ulgi podatkowe. Obowiązujące w Polsce prawo, przewiduje ulgi polegające na: - odliczeniu od podatku, - odliczeniu od uzyskanego dochodu, - zastosowaniu niższych stawek podatkowych. Przepisy informują nas o tym, iż ulgi są dostępne dla tych przedsiębiorców, którzy podjęli decyzję o opodatkowaniu prowadzonej przez siebie działalności na zasadach ogólnych wg określonej skali. Z kolei przedsiębiorcy, którzy wybrali rozliczanie się w oparciu o podatek liniowy, nie będą mieli możliwości skorzystania z większości dostępnych zwolnień. Z kolei przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności i rozliczający się w oparciu o podatek liniowy, będą…
Więcej

Przechowywanie dokumentacji kadrowej

Przechowywanie dokumentów w firmach jest bardzo ważnym obowiązkiem przedsiębiorcy. W zależności od ich kategorii, a dokładnie znaczenia, czas ich przechowywania jest różny. Niezmienne pozostają jednak warunki, w jakich należy je przetrzymywać. Muszą one być na tyle dobre, aby chronić dokumentacje przed zniszczeniem, utratą oraz wprowadzeniem nieupoważnionych zmian. Do najdłużej przechowywanego typu dokumentów należy dokumentacja kadrowo-płacowa. W większości przypadków okres archiwizacji wynosi 50 lat. Dotyczy to między innymi listy płac i imiennych kart wynagrodzeń. W przypadku przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej, czas i sposób przechowywania określony jest przez Kodeks Pracy. Jednak uregulowania prawne można znaleźć także w innych aktach prawnych. W podsumowaniu przypominamy, że dokumentację należy przechowywać w odpowiednich warunkach i przez odpowiedni dla danej kategorii archiwalnej czas. 
Więcej