Biuro rachunkowe a przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Dotychczas obowiązek przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy spoczywał wyłącznie na tych biurach rachunkowych, które świadczyły usługi w zakresie prowadzenia pełnej księgowości. W związku ze zmianami, jakie wprowadzone zostały 31 lipca, lista zobowiązanych podmiotów została rozszerzona na wszystkie biura, nawet te zajmujące się wyłącznie uproszczoną księgowością oraz: - przedsiębiorców sporządzających deklaracje prowadzących księgi podatkowe, udzielających porad i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego i celnego, - pośredników w obrocie nieruchomościami, - przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z obrotem lub pośrednictwem w obrocie dziełami sztuki, antykami oraz przedmiotami kolekcjonerskimi. W praktyce nowy obowiązek oznacza konieczność: - wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację przyjętych celów, - opracowania wewnętrznych procedur, - wdrożenie procedury sygnalizowania naruszeń przepisów, - przyjęcie zasad archiwizacji dokumentów, - przeprowadzenia szkolenia dla pracowników.
Read More

Przychód należny

Według tego, o czym informuje nas ustawa odnośnie podatku dochodowego - za przychód z działalności gospodarczej uważane są kwoty stanowiące należność wobec odbiorców. Ogólny zakres przychodów wyłącza wartość zwróconych towarów, udzielonych bonifikatów, jak również skont czym podatku VAT w przypadku czynnych podatników VAT. Tytułowy przychód powstaje w momencie wydania danej rzeczy, w dniu zbycia prawa majątkowego lub w dniu wykonania usługi, ale nie później niż w dniu wystawienia faktury czy też uregulowania należności. Tak, jak w większości przepisów, również tutaj pojawiają się wyjątki, do których zaliczamy: - wystawienie faktury przed nastąpieniem daty wydania towaru, - opłacenie należności przed wydaniem danego towaru. Obowiązek odnośnie regulowania podatku z tytułu przychodu należnego powstaje z chwilą przeniesienia własności na nowego właściciela. Bardzo ważne jest to, aby mieć świadomość, iż podatek musi zostać uregulowany w…
Read More

Ulgi podatkowe, a działalność gospodarcza

Ulgi podatkowe są odliczeniami, obniżkami, a także zwolnieniami, których zastosowanie daje możliwość obniżenia zobowiązania podatkowego, bądź podstawy opodatkowania. Nic dziwnego w tym, że przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą, wyszukują różnorodnych sposobów na zoptymalizowanie kosztów swojej działalności. Tak właśnie jednym z tych sposobów są ulgi podatkowe. Obowiązujące w Polsce prawo, przewiduje ulgi polegające na: - odliczeniu od podatku, - odliczeniu od uzyskanego dochodu, - zastosowaniu niższych stawek podatkowych. Przepisy informują nas o tym, iż ulgi są dostępne dla tych przedsiębiorców, którzy podjęli decyzję o opodatkowaniu prowadzonej przez siebie działalności na zasadach ogólnych wg określonej skali. Z kolei przedsiębiorcy, którzy wybrali rozliczanie się w oparciu o podatek liniowy, nie będą mieli możliwości skorzystania z większości dostępnych zwolnień. Z kolei przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności i rozliczający się w oparciu o podatek liniowy, będą…
Read More