Zmiany podatkowe w 2018 roku!

Rok 2018 wprowadzi liczne zmiany w kwestii przepisów prawnych obejmujących zakres podatków. W związku z tym, postanowiliśmy dla Państwa przygotować listę najważniejszych zmian, z którymi zmierzyć będą się musieli przedsiębiorcy. Pierwszą i zdecydowanie najważniejszą zmianą będzie wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), co będzie wiązało się z tym, iż wszyscy przedsiębiorcy będą zobowiązani do przesyłania odpowiednich deklaracji do właściwego Urzędu Skarbowego. Kolejną, równie ważną zmianą jest wprowadzenie indywidualnych rachunków składkowych dla przedsiębiorców. Rachunek ten będzie służył do opłacania wszystkich składek. Ważną informacją jest to, że w pierwszej kolejności będą regulowane zaległe składki, a dopiero w następnej kolejności składki bieżące. Do mniej ważnych, ale również istotnych zmian możemy zaliczyć fakt, iż: - od bieżącego roku, każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany do przesyłania deklaracji VAT w formie elektronicznej, - limit jednorazowej amortyzacji został podniesiony…
Read More

Jak poprawić błędną stawkę na fakturze?

Każda osoba sprzedająca towary oraz usługi, musi liczyć się z obowiązkiem regulacji podatku VAT o wartości 23%. Jednak należy mieć na uwadze, że w niektórych przypadkach stawka ta wynosi 8%, 5% lub 0%. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy przedsiębiorca w rozliczeniach zastosuje nieprawidłową stawkę. Jednak może się to wiązać z poważnymi skutkami... O ile w przypadku zawyżenia stawki wiążę się to ze sprzedażą towaru/usługi po wyższej cenie. Wiele gorsza sytuacja występuje przy zaniżeniu VAT-u, ponieważ automatycznie wiążę się to z zaniżeniem należności podatkowych, co z kolei wiążę się z powstawaniem zaległości podatkowych oraz naliczeniem odsetek. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca błędnie zastosuje stawkę podatkową, powinien jak najszybciej ją skorygować. Tak, jak zostało to wcześniej wspomniane – zawyżenie stawki nie wiążę się z konsekwencjami prawnymi. Natomiast organy podatkowe z pewnością będą kwestionowały…
Read More