Jakie dokumenty należy umieścić w części C akt osobowych?

W poprzednich wpisach zaprezentowane zostały podstawowe zadania działu kadr i płac. Jednym z nich jest prowadzenie akt osobowych pracowników. O tym temacie można było się też dowiedzieć w kilku poprzednich wpisach, gdzie zostały wymienione rodzaje dokumentów, przechowywanych w części A i B. Nadszedł i czas, aby dowiedzieć się jakie dokumenty, należy umieścić w części C akt osobowych. Trzeba również przypomnieć, że ta część akt, dotyczy wszystkich dokumentów, jakie wiążą się z zakończeniem stosunku pracy.  Do dokumentów umieszczanych w części C należą:  Oświadczenie o wypowiedzeniu lub zakończeniu umowy o pracę, Dokumenty dotyczące wydania świadectwa pracy, Kopia świadectwa pracy, Umowa o zakazie konkurencji (jeżeli została zawarta), Orzeczenie lekarskie wydane w związku z wykonanymi badaniami okresowymi, po zakończeniu stosunku pracy, Samo prowadzenie akt osobowych zatrudnionych pracowników to nie jedyny obowiązek pracodawcy. Musi on zadbać…
Read More