Dział kadr i płac w firmie

Dział kadr i płac występuje w przedsiębiorstwach, które zatrudniają pracowników. Zajmuje się on ich ewidencją oraz rozliczaniem. Ważne zadanie, jakim się zajmuje to prowadzenie teczek akt osobowych. Składają one się z trzech części: → część A – zawiera dokumenty dotyczące ubiegania się o stanowisko pracy m.in. takie dokumenty jak CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, świadectwa z poprzednich miejsc pracy, → część B – tutaj należy umieścić dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy czyli przede wszystkim umowę o pracę, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP, zaświadczenie o przeprowadzonych badaniach wstępnych, umowa o zakazie konkurencji, → część C – znajdują się w niej dokumenty, które wiążą się z rozwiązaniem stosunku pracy, np. wypowiedzenie umowy, kopia wydanego pracownikowi świadectwa pracy, umowa o zakazie konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy. Do działu kadr i płac należą…
Read More