Zmiany w podatku dochodowym

Rząd wprowadził szereg zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych. Największą modyfikacją jest wprowadzenie waluty wirtualnej, a konkretnie odesłanie do definicji zawartej w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Ogromną zmianą jest także uznanie, iż przychód pochodzący z odpłatnego zbywania waluty wirtualnej zostanie zaliczony do przychodów z kapitałów pieniężnych opodatkowanych stawką 19%. Dzięki tej zmianie obrotu kryptowalutami nie będzie można rozliczać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Skorzystają zatem osoby, który w ramach obrotu kryptowalutami uzyskują bardzo wysokie dochody i wpadają w drugi próg podatkowy. Zmiana ta jednak nie koniecznie zostanie uznana za korzystną ponieważ ograniczone zostaną też koszty, które można będzie rozliczyć w związku z pozyskaniem takiego przychodu.

Nowelizacja ustawy zakłada również, iż okres na wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na własny cel mieszkaniowy zostanie wydłużony do trzech lat.