Zasady i pojęcia związane z rachunkowością

Strona główna / Księgowość / Zasady i pojęcia związane z rachunkowością

Rachunkowość i księgowość to działy, które występują w każdym przedsiębiorstwie. Zasady ich prowadzenia, ewidencji oraz kontrolowania zawarte są m.in. w księgach oraz ustawach. Bez regulacji oraz przepisów przedsiębiorcy mogliby napotkać problemy z prawidłowym np. wyliczeniem lub sporządzeniem analizy czy sprawozdania.

Jedną z takich reguł jest zasada memoriałowa. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości w księgach ujęte powinny zostać wszystkie przychody oraz obciążające je koszty dotyczące danego roku obrotowego. Dla zapewnienia współmierności przychodów i kosztów do ewidencji aktywów lub pasywów okresu sprawozdawczego zalicza się także koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów.

Mówiąc prościej, wszelkie zarobki oraz wydatki przedsiębiorstwa uznaje się za osiągnięte lub poniesione dopiero w momencie ich wystąpienia, a nie w przypadku np. wydatku pieniężnego. Dodatkowo, jeżeli wystąpiły nieuregulowane, ale poniesione koszta uzyskania przychodów, to prowadzić mogą w rezultacie do powstania zobowiązań oraz należności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

open

Uzyskanie wniosków o niezaleganiu w ZUS oraz US || Składanie wniosków do KRS w imieniu Klienta || Wnioski do BDO || JPK_V7

zadzwoń