Zapis księgowy – definicja oraz sposób poprawienia błędów

Jak się okazuje prowadzenia firmowej księgowości w głównej mierze opiera się na tym, iż do ksiąg rachunkowych z danego okresu sprawozdawczego, należy wprowadzić każde zdarzenie, które miało miejsce w tymże okresie sprawozdawczym. Dokonuje się tego w postawi tzw. zapisów.

Wspomniane zapisy są dokonywane w sposób trwały, bez pozostawiania miejsc, które mogłyby dać możliwość na jakiekolwiek dopiski, bądź edycje. Najpopularniejsze w ostatnich latach prowadzenie ksiąg rachunkowych przy pomocy komputera, wymaga zastosowania odpowiednich procedur oraz środków, które będą ochraniały przed zniszczeniem, modyfikacją oraz ewentualnym ukryciem zapisu.

W prawidłowym zapisie księgowym powinny znaleźć się dane takie, jak:
– data wykonania danej operacji,
– precyzyjne określenie rodzaju i numeru identyfikacyjnego danego dowodu księgowego, który stanowi podstawę zapisu,
– jasny i zrozumiały tekst, skrót, bądź kod opisu danej operacji (wymagana lista skrótów i kodów z objaśnieniami),
– kwotę oraz datę zapisu,
– oznaczenie kont, których dotyczy dana operacja.

UWAGA!
1. Zapisy dotyczące operacji wyrażonych w walutach obcych, należy dokonywać w sposób, który umożliwi im ustalenie kwoty operacji zarówno w walucie polskiej, jak i obcej.
2. Zapisy dokonywane w dzienniku oraz na kontach księgi głównej, powinny być ze sobą powiązane w sposób, który będzie umożliwiał ich sprawdzenie.
3. Zapisy znajdujące się w księgach rachunkowych, powinny być prowadzone w taki sposób, aby zapewnić ich trwałość.

Przepisy polskiego prawa wymagają, aby firmowe księgi rachunkowe były prowadzone w sposób rzetelny (odzwierciedlają stan rzeczywisty), bezbłędny (wprowadzone zostały wszystkie dowody księgowe zakwalifikowane do zaksięgowania w danym miesiącu), sprawdzalny oraz co najważniejsze – bieżący.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *