Zaostrzenia w kwestii VAT

Podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług to danina pieniężna, która dotyczy zarówno sprzedawców, jak i konsumentów. W rzeczywistość wysokość podatku w pełni pokrywa konsument finalny.

VAT do Polski wprowadzony został w roku 1993. Ówcześnie za niedopełnienie obowiązków związanych z jego rozliczeniami groziła kara aż 5-krotności podatku należnego, a później 3-krotnego. Przepisy warunkujące tak wysokie kary zostały w końcu wycofane wycofane, jednak jak się okazuje nie na długo. Aktualnie trwają prace nad ustawą, mającą na celu przywrócić sankcje za niedopełnienie VAT-owych obowiązków.

Projekt ten jest bardzo kontrowersyjny, gdyż podatnicy zostaną ukarani nie tylko za umyślne wyłudzenia, ale także za niepoprawną interpretację prawną, która może spowodować nieumyślnie uchybienia w firmowych rozliczeniach.
Zaostrzenia w kwestii VAT dodatkowo mogą spowodować, że uczciwe osoby, nie chcąc narażać swojej działalności będą decydowały się na wybór mniej korzystnych dla nich rozwiązań, jednak mocno zasilających budżet państwa.

Księgowość spółki z o.o. od 280 zł miesięcznie
This is default text for notification bar