Zaostrzenia w kwestii VAT

Podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług to danina pieniężna, która dotyczy zarówno sprzedawców, jak i konsumentów. W rzeczywistość wysokość podatku w pełni pokrywa konsument finalny.

VAT do Polski wprowadzony został w roku 1993. Ówcześnie za niedopełnienie obowiązków związanych z jego rozliczeniami groziła kara aż 5-krotności podatku należnego, a później 3-krotnego. Przepisy warunkujące tak wysokie kary zostały w końcu wycofane wycofane, jednak jak się okazuje nie na długo. Aktualnie trwają prace nad ustawą, mającą na celu przywrócić sankcje za niedopełnienie VAT-owych obowiązków.

Projekt ten jest bardzo kontrowersyjny, gdyż podatnicy zostaną ukarani nie tylko za umyślne wyłudzenia, ale także za niepoprawną interpretację prawną, która może spowodować nieumyślnie uchybienia w firmowych rozliczeniach.
Zaostrzenia w kwestii VAT dodatkowo mogą spowodować, że uczciwe osoby, nie chcąc narażać swojej działalności będą decydowały się na wybór mniej korzystnych dla nich rozwiązań, jednak mocno zasilających budżet państwa.

Call Now Button