Wystawienie faktury, a obowiązek VAT

Artykuł 106 ust. 1 ustawy o podatku VAT określa, iż faktura VAT powinna być wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu kiedy to dokonana została dostawa towaru, bądź wykonanie usługi. Termin ten dotyczy również faktur zaliczkowych, które dokumentują otrzymanie części, bądź całej zapłaty, a także wystawienia faktury na żądanie osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.

Zasada ta przewiduje jednak kilka wyjątków. Aczkolwiek terminu obowiązują szczególnie w następujących transakcjach:
– usługi budowlane i budowlano-montażowe – 30. dzień od dnia wykonania usługi,
– dostawa książek drukowanych, gazet, czasopism i magazynów – 60. dzień od dnia wydania towaru,
– niezwrócenie opakowania objętego kaucją zwrotną – 7. dzień od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania,
– dostawa energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej oraz gazu przewozowego – dzień upływu terminu płatności.