Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę – jednostronna czynność prawna, której skutkiem jest zakończenie (po upływie okresy wypowiedzenia) dotychczasowego stosunku pracy. Może być sporządzone zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę.

W sytuacji, kiedy umowa z danym pracownikiem jest rozwiązywana przez pracodawcę, wówczas w wypowiedzeniu musi znaleźć się pouczenie odnośnie przysługującego pracownikowi prawa odwołania się do Sądu Pracy. Z kolei w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony, pracodawca jest zobowiązany do wskazania przyczyny zwolnienia.

Zgodnie z polskim prawem pracy, okres wypowiedzenia umowy jest uzależniony od rodzaju umowy oraz czasu, na jaki została podpisana. Kodeks Pracy nakazuje, aby w przypadku umowy na czas próby, okres wypowiedzenia wynosił:
– 3 dni robocze, gdy okres próby nie przekraczał 2 tygodni,
– 7 dni roboczych, gdy okres próby był dłuższy niż 2 tygodnie,
– 14 dni roboczych, gdy okres próby wynosił 3 miesiące.

Z kolei w przypadku umowy na czas określony i nieokreślony, okres wypowiedzenia wynosi:
– 2 tygodnie, gdy zatrudnienie trwało krócej niż 6 miesięcy,
– 1 miesiąc, gdy zatrudnienie trwało dłużej niż 6 miesięcy,
– 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony dłużej niż 3 lata.

W razie pytań lub wątpliwości, zachęcamy do skorzystania z doradztwa naszych ekspertów!

Przeczytaj również: CIT w spółkach komandytowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *