Uproszczona księgowość

Strona główna / Księgowość / Uproszczona księgowość

Mała księgowość zwana jest księgowością uproszczoną. Dotyczy ona podmiotów, których przychód nie przekracza 2 mln euro w przeliczeniu na polską walutę. Zawsze jednak te podmioty mogą prowadzić księgi rachunkowe. Uproszczona księgowość związana jest przede wszystkim z obliczaniem podatku.

Istnieją trzy sposoby prowadzenia małej księgowości:
– książka przychodów i rozchodów – polega na sumowaniu przychodów i kosztów, później płaceniu podatku od ich różnicy. Jeśli firma zawiesza działalność albo nie przynosi zysków nie ma obowiązku płacenia podatku. KPiR jest najpopularniejszym rozwiązaniem.
– karta podatkowa – polega na comiesięcznym płaceniu stałej, określonej kwoty. Wysokość stawki zależna jest od ilość mieszkańców danej miejscowości. Ten sposób dotyczy niewielkiej grupy przedsiębiorców.
– ryczałt ewidencjonowany – stawka podatku uzależniona jest od wysokości przychodu (bez kosztów).

Mała księgowość jest tańszym i prostszym sposobem prowadzenia księgowości, dlatego firmy, które mają możliwość wybierają tę opcję zamiast pełnej księgowości.

open

Uzyskanie wniosków o niezaleganiu w ZUS oraz US || Składanie wniosków do KRS w imieniu Klienta || Wnioski do BDO || JPK_V7

zadzwoń