Ulgi podatkowe, a działalność gospodarcza

Ulgi podatkowe są odliczeniami, obniżkami, a także zwolnieniami, których zastosowanie daje możliwość obniżenia zobowiązania podatkowego, bądź podstawy opodatkowania. Nic dziwnego w tym, że przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą, wyszukują różnorodnych sposobów na zoptymalizowanie kosztów swojej działalności. Tak właśnie jednym z tych sposobów są ulgi podatkowe.

Obowiązujące w Polsce prawo, przewiduje ulgi polegające na:
– odliczeniu od podatku,
– odliczeniu od uzyskanego dochodu,
– zastosowaniu niższych stawek podatkowych.

Przepisy informują nas o tym, iż ulgi są dostępne dla tych przedsiębiorców, którzy podjęli decyzję o opodatkowaniu prowadzonej przez siebie działalności na zasadach ogólnych wg określonej skali. Z kolei przedsiębiorcy, którzy wybrali rozliczanie się w oparciu o podatek liniowy, nie będą mieli możliwości skorzystania z większości dostępnych zwolnień. Z kolei przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności i rozliczający się w oparciu o podatek liniowy, będą mieli możliwość skorzystania z ulgi na składki społeczne, zdrowotne i IKZE, jak również z ulgi abolicyjnej, która jest podatkiem zza granicy.

Podejmując decyzję o wyborze formy prawnej dla działalności gospodarczej oraz sposobu jej opodatkowania, warto przeanalizować opcje, które umożliwią nam zastosowanie ulg podatkowych i tym samym zoptymalizowanie kosztów przedsiębiorstwa.

Call Now Button