Ulepszenie środków trwałych w spółce

Środki trwałe to różne rzeczy wchodzące w skład majątku firmy będące jej własnością ( lub współwłasnością), a ich wartość przekracza 10 tysięcy złotych. Środki trwale z definicji muszą być zdatne do wykorzystania w prowadzonej działalności firmy przez minimum rok. Środkiem trwałych są nieruchomości np. budynku lub ruchomości np. maszyny czy samochody. Ulepszenie środków trwałych w spółce stanowi jej koszt?

W środkach trwałych podczas ich używania można dokonywać napraw, remontów, wymian czy ulepszeń. Za ulepszenie w środkach trwałych uważa się wykonanie czynności, po których nastąpił wzrost wartości użytkowej środka trwałego w stosunku do wartości z dnia przyjęcia go do używania. Ulepszeniem może być np. przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja. Suma wydatków na ulepszenia w danym roku podatkowym musi przekraczać kwotę 10 tysięcy złotych.
Jeśli nie przekroczą tej kwoty wówczas nie można mówić o ulepszeniu – poniesione koszty rozlicza się, jako koszty uzyskania przychodów, a wartość środka trwałego nie wzrasta.

Koszty poniesione na ulepszenie zwiększają wartość początkową środka trwałego i podlegają rozliczeniu w kosztach uzyskania przychodów. Konieczne jest zatem dokonywanie opisów amortyzacyjnych wybraną metodą amortyzacji i stawką. Po spełnieniu odpowiednich warunków w niektórych sytuacjach można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszych księgowych w zakresie prowadzenia firmowej księgowości. Specjaliści posiadają ogromne doświadczenie w bieżącej księgowości, podatkach, kadrach i płacach oraz  prowadzeniu ewidencji środków trwałych wraz z wszelkimi obowiązkami z tym związanymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Księgowość spółki z o.o. od 280 zł miesięcznie
This is default text for notification bar