Układ rodzajowy

Układ rodzajowy to jeden z głównych układów kosztów działalności podstawowej przedsiębiorstwa. W układzie tym koszty są dzielone ze względu na przedmiot, czyli rodzaj, z którym koszty są związane. Mogą być powiązane bezpośrednio z materiałami, energią oraz środkiem trwałym. Ewidencja kosztów dotyczy kosztów poniesionych w danym okresie sprawozdawczym, a nie okresu, do którego się odnoszą.

Koszty w układzie rodzajowym dzielą się na:
– amortyzację – koszty zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne,
– zużycie materiałów i energii – koszt związany ze zużyciem podstawowych materiałów i surowców, biurowych części zapasowych, opakowań, energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody, gazu oraz energii w innej postaci,
– usługi obce – koszty związane z usługami świadczonymi przez zewnętrznych dostawców,
– podatki i opłaty – opłaty o charakterze publicznoprawnym,
– wynagrodzenia – pracownicze wynagrodzenia za wykonaną pracę, bez znaczenia jest w tym przypadku charakter nawiązanego stosunku pracy.

Call Now Button
Szybka wycena obsługi księgowej!

W PROMOCYJNEJ CENIE POSIADAMY USŁUGĘ PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI DLA FIRM! MIESIĘCZNY KOSZT JUŻ OD 280 ZŁOTYCH !!!

Fachowa pomoc specjalistów księgowych dla wszystkich firm niezależnie od wielkości, branży i formy księgowej.

  Przejdź do formularza indywidualnej wyceny usług - FORMULARZ

    Proszę o przedstawienie oferty usług:


    X
    ➨ PROMOCJA