Układ rodzajowy

Układ rodzajowy to jeden z głównych układów kosztów działalności podstawowej przedsiębiorstwa. W układzie tym koszty są dzielone ze względu na przedmiot, czyli rodzaj, z którym koszty są związane. Mogą być powiązane bezpośrednio z materiałami, energią oraz środkiem trwałym. Ewidencja kosztów dotyczy kosztów poniesionych w danym okresie sprawozdawczym, a nie okresu, do którego się odnoszą.

Koszty w układzie rodzajowym dzielą się na:
– amortyzację – koszty zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne,
– zużycie materiałów i energii – koszt związany ze zużyciem podstawowych materiałów i surowców, biurowych części zapasowych, opakowań, energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody, gazu oraz energii w innej postaci,
– usługi obce – koszty związane z usługami świadczonymi przez zewnętrznych dostawców,
– podatki i opłaty – opłaty o charakterze publicznoprawnym,
– wynagrodzenia – pracownicze wynagrodzenia za wykonaną pracę, bez znaczenia jest w tym przypadku charakter nawiązanego stosunku pracy.

Księgowość spółki z o.o. od 280 zł miesięcznie
This is default text for notification bar