Split payment – najważniejsze informacje

W Polsce split payment miał obowiązywać od stycznia 2018 roku. Z przyczyn niezależnych, ustawa wprowadzająca obowiązkowy split payment weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Jest to podzielona płatność (płatność nabywcy za towar czy usługę jest dokonywana na dwa rachunki bankowe dostawcy lub usługodawcy).

Podział płatności:
– wartość sprzedaży netto → rachunek bankowy dostawcy
– zapłata kwoty podatku → trafia na specjalny rachunek VAT

Po wprowadzeniu tej zmiany stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest koniecznością po spełnieniu łącznie 3 warunków:

1.  obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 r.
2. dokonywana jest transakcja B2B-sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami, niezależnie czy czynnymi czy zwolnionymi z VAT
3. wartość towarów brutto przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty

Odpowiedzialność podatkowa
Jeśli płatność zostanie dokonana na rachunek VAT podatnika innego niż dostawca lub usługodawca, będzie on odpowiadał solidarnie z dostawcą lub usługodawcą za niezapłacony przez niego VAT wynikający z tej transakcji.