SLIM VAT od 2021

Już wkrótce zostaną wdrożone kolejne zmiany w ramach uszczelniania VAT. Uproszczenia w zakresie fakturowania, kursu walut i eksportu to tylko niektóre z udogodnień jakie czekają nas od przyszłego roku.

Wkrótce uproszczona zostanie procedura rozliczania zaległych faktur in-minus oraz konieczność uzyskiwania potwierdzenia ich otrzymania (dotychczas konieczne było uzyskanie takiego potwierdzenia przez nabywcę towaru klub usługobiorcę). Jeśli chodzi natomiast o faktury in-plus niebawem poznamy nowe przepisy dotyczące sposobu ich rozliczania, którego będzie można dokonywać na bieżąco.

Dodatkowo wydłużony zostanie termin stosowania zerowej stawki zaliczki w eksporcie towarów poza terytorium Unii Europejskiej – z 2 do aż 6 miesięcy. Ponadto podatnicy zyskają możliwość wyboru zasady przeliczania kursu walut w celu obliczania podatku dochodowego i stosowania wspólnego kursu walut dla VAT i VIT. Pozostałe zmiany będą dotyczyły wydłużenia terminu na odliczenie VAT na bieżąco do aż 4 miesięcy, co oznacza że możliwe będzie ujęcie ich na łącznej fakturze bez niekonieczności korygowania deklaracji.

Zmiany stanowią odpowiedź na postulaty przedsiębiorców, które prezentowali oni na tak zwanych „spotkaniach z biznesem”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *