Regulacja podatku z cudzego konta bankowego

Sytuacja, w której zostaniemy bez środków finansowych, a w konsekwencji nie będziemy mogli uregulować podatku może zdarzyć się każdemu. Wówczas przeważnie decydujemy się na skorzystanie z pomocy członków rodziny. Nasuwa się jednak pytanie czy regulacja podatku z cudzego konta bankowego na pewno jest legalna?

W zapisach ordynacji podatkowej możemy wyczytać, że w przypadku podatków nie ważne jest tylko to aby zapłacić odpowiednią kwotę, ale także to aby zapłata ta pochodziła ze środków pieniężnych konkretnego podatnika. Tym samym znaczy to że zapłata musi być zrealizowana przez podatnika, którego zobowiązanie dotyczy. Tak więc regulacja podatku z cudzego konta bankowego jest niedozwolona.

Istnieje jednak kilka sytuacji gdy opłacenie należności z cudzego konta bankowego sprawi, iż obowiązek podatkowy wygaśnie. Jest tak jeśli:
– zapłata nastąpi z rachunku bankowego małżonka, gdy posiadają oni wspólność majątkową,
– osoba uiszczająca podatek jest pośrednikiem podatnika.