Przywileje małego podatnika

Mały podatnik – przedsiębiorca, którego wartość przychodu ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym wraz z kwotą podatku VAT należnego nie przekroczył ustawowych limitów. W podatku VAT kwota ta jest wyrażona jako równowartość 2 000 000 euro. Należy dokonać przeliczenia tej kwoty według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego na pierwszy dzień roboczy października.

Przywileje małego podatnika w PIT
Posiadanie statusu małego podatnika w zakresie podatku dochodowego daje możliwość rozliczenia zaliczek w trakcie roku podatkowego w okresach kwartalnych. Ważne jednak jest to, aby o wyborze takiej formy regulowania zaliczek na podatek dochodowy, poinformować w rozliczeniu rocznym.

Małym podatnikom przysługuje również możliwość skorzystania z jednorazowej amortyzacji środków trwałych do wartości 50 000 euro (limit na 2020 rok).

Spośród przywilejów małego podatnika w VAT możemy wymienić:
– Możliwość korzystania z metody kasowej rozliczania podatku VAT, aczkolwiek o wyborze owej formy rozliczenia należy poinformować naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego co do siedziby firmy.

– Możliwość wyboru kwartalnej formy rozliczenia podatku, ale również o tej decyzji należy powiadomić naczelnika Urzędu Skarbowego na zgłoszeniu aktualizacyjnym VAT-R. Należy jednak pamiętać, iż nie każdy przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z kwartalnego rozliczenia.

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Księgowość spółki z o.o. od 280 zł miesięcznie
This is default text for notification bar