Przychód należny

Według tego, o czym informuje nas ustawa odnośnie podatku dochodowego – za przychód z działalności gospodarczej uważane są kwoty stanowiące należność wobec odbiorców. Ogólny zakres przychodów wyłącza wartość zwróconych towarów, udzielonych bonifikatów, jak również skont czym podatku VAT w przypadku czynnych podatników VAT.

Tytułowy przychód powstaje w momencie wydania danej rzeczy, w dniu zbycia prawa majątkowego lub w dniu wykonania usługi, ale nie później niż w dniu wystawienia faktury czy też uregulowania należności. Tak, jak w większości przepisów, również tutaj pojawiają się wyjątki, do których zaliczamy:
– wystawienie faktury przed nastąpieniem daty wydania towaru,
– opłacenie należności przed wydaniem danego towaru.

Obowiązek odnośnie regulowania podatku z tytułu przychodu należnego powstaje z chwilą przeniesienia własności na nowego właściciela. Bardzo ważne jest to, aby mieć świadomość, iż podatek musi zostać uregulowany w momencie, kiedy owa zapłata stanie się już wymagana.

W razie ewentualnych pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu!