Pozostałe typy rachunkowości – bankowa, podatkowa, finansowa

W poprzednim poście można było znaleźć informacje o występujących rodzajach rachunkowości i rachunkowości zarządczej. W tym kolejna część, poświęcona temu tematowi.  

Rachunkowość podatkowa – jest tylko i wyłącznie związana z wyliczaniem zobowiązań podatkowych. Nie zawsze pokrywa się z rachunkowością finansową, lecz często jest bardzo potrzebna. Ta odmiana rachunkowość zajmuje się kalkulowaniem i ewidencjonowaniem podatków, a także operacjami gospodarczymi potrzebnymi do ustalania dochodów i obciążeń podatkowych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Rachunkowość bankowa jest ściśle związana z bankami i podobnie jak w firmach służy odzwierciedleniu sytuacji majątkowej, finansowej oraz ekonomicznej.

Rachunkowość finansowa – najbardziej znana odmiana rachunkowości. Może być prowadzona w formie pełnej – księgi rachunkowości lub uproszczonej – karta podatkowa, ryczałt, KPiR. Jej zadaniem jest ewidencja gospodarcza zachodzących w firmie procesów gospodarczych, dzięki której można ustalić sytuację  majątkowo-finansową i wynik z działalności.

Księgowość spółki z o.o. od 280 zł miesięcznie
This is default text for notification bar