Podatek VAT

Ostatnie wpisy poświęcone były podatkom CIT I PIT, dziś pora dowiedzieć się więcej o podatku VAT.

Podatkiem VAT nazywamy podatek od towarów i usług, który dotyczy zarówno sprzedawców jak i konsumentów. Jest to wartość doliczana do każdej transakcji. Nie jest rozliczany osobno w urzędzie skarbowym, ale podczas kupna towaru lub usługi, ponieważ zawiera się w jego cenie. Podatek VAT stanowi jedno z głównych źródeł dochodów państwa.

Płacą go organizacje, które świadczą odpłatne usługi lub sprzedają towary. W przypadku kiedy otrzymana darowizna bądź dotacja ma bezpośredni wpływ na cenę usługi lub towaru, również płacony jest podatek. W ustawie o VAT nie ma rozróżnienia na działalność: statutową odpłatną, statutową nieodpłatną oraz gospodarczą. W związku z tym organizacja, która np. nie prowadzi działalności gospodarczej może być zobowiązana do płacenia podatku. Z płacenia podatku VAT nie są zwolnione organizacje pozarządowe.

Rozróżniamy dwa rodzaje VAT:

1. VAT naliczony – podatek dotyczący zakupu usługi lub produktu. Naliczony przez tego od kogo kupujemy towary lub usługi.
2. VAT należny – podatek, który związany jest ze sprzedażą usług i towarów. Podatek ten „należy się” od nas urzędowi skarbowemu.

Stawki VAT wyznacza się na okres 3 lat. Jednak polski rząd wystąpił do Komisji Europejskiej o przedłużenie tego okresu. Tak więc stawki nie zmienią się do 2016 roku włącznie.

Stawki, które obowiązują obecnie:

– 23 proc. – stawka podstawowa
– 8 proc. – stawka obniżona, np. remonty budowlane,
– 5 proc. – stawka obniżona, np. produkty rolne,
– 0 proc. – stawka dla wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz eksportu towarów.

Call Now Button