Podatek od pożyczki

Umowa pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od podstawy, a więc od wartości pożyczonej kwoty. Jeżeli pożyczki udziela podmiot, który zajmuje się takimi usługami na co dzień wówczas pożyczki podlegają zwolnieniu z podatku PCC.

Obowiązek regulacji podatku od czynności cywilnoprawnych zachodzi, gdy pożyczka jest udzielana prywatnie przez podmioty nieprowadzące działalności w tym zakresie.

W przypadku pożyczek udzielanych od znajomych kwestia ta wygląda jednak inaczej. W takiej sytuacji zwolnione z opodatkowania są:
– pożyczki w wysokości do 5 tysięcy złotych udzielone przez jedną osobę lub do 25 tysięcy złotych udzielone przez większą ilość osób,
– pożyczki udzielone przez przedsiębiorców, których siedziba nie mieści się na terytorium Polski, prowadzących działalność z zakresu kredytowania i udzielania pożyczek,
– pożyczki pochodzące z kas lub funduszów zakładowych i zawodowych,
– pożyczki utworzone na podstawie ustawy o funduszach celowych,
– pożyczki udzielone przez wspólnika spółce kapitałowej.