Podatek CIT

Podatek CIT to podatek odprowadzany z tytułu osiągniętych dochodów spółek. W Polsce wprowadzony ustawą z dnia 31 stycznia 1989 roku, z kolei nowa ustawa uchwalona została 15 lutego 1992 roku i od tego dnia obowiązuje aż po dzień dzisiejszy.

Podatnikami, których obejmuje omawiany podatek są wszelkie osoby prawne, które niezależnie od tego, w jaki sposób, nabyły osobowość prawną. Oprócz tego do grona podatników zaliczają się spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne, itp.

Podmiotami zwolnionymi z tego podatku są jednostki takie, jak: Skarb Państwa, NBP, jednostki budżetowe, przedsiębiorstwa międzynarodowe, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ZUS, OFE, organizacje religijne, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, itp.

Tak, jak wcześniej zostało już wspomniane, przedmiotem opodatkowania podatkiem CIT jest dochód, a niekiedy przychód (w sytuacjach, gdy przychody zostały osiągnięte na terytorium RP przez podatników, którzy swoje siedziby posiadają za granicą i w przypadku podmiotów krajowych).

Warto pamiętać, że dochodami zwolnionymi z opodatkowania podatkiem dochodowymi są te, które zostały uzyskane z rolnictwa, gospodarki leśnej oraz floty morskiej. Wówczas występują inne rodzaje podatków.

Na obecną chwilę stawka podatku CIT w Polsce wynosi 15% dla małych podatników (firm, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychody ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem od towarów i usług nie wyższe niż równowartość 1,2 mln euro) oraz dla nowych przedsiębiorstw, natomiast dla pozostałych podmiotów 19%. W ustawie przewidziane także zostało zaniżenie przez podatników wysokości zobowiązania – wówczas taki przedsiębiorca zostaje ukarany tzw. stawką sankcyjną, która wynosi 50%. Podatek rozliczany jest po zakończeniu roku podatkowego, a podatnicy wtedy składają wstępne zeznanie podatkowego dotyczące wysokości osiągniętego dochodu.

Niższa stawka podatku CIT obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku. Jej wprowadzenie ma na celu wspieranie rozwoju małych firm, a także wzrost rozwoju gospodarczego w Polsce poprzez powstawanie nowych przedsiębiorstw.