Pełna księgowość

Prowadzenie pełnej księgowości w firmie zaliczamy do najbardziej zaawansowanych oraz kosztownych. Wymaga od podmiotów gospodarczych dokumentowania wszystkich zdarzeń gospodarczych jakie miały miejsce w firmie. Przedsiębiorcy często powierzają te czynność biurom rachunkowym lub zatrudniają księgowego, aby nie narażać własnego przedsiębiorstwa na błędy.

Kto ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości?
Do systemów pełnej księgowości są zobligowani przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku obrotowym przekroczyli przychód o wartości 2 mln euro. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości mają również przedsiębiorcy, którzy wybrali zarządzanie firmą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej lub spółki komandytowo-akcyjnej.

Definiując pełna księgowość należy uwzględnić, że dostarcza przedsiębiorcy szczegółowe dane na temat sytuacji gospodarczej firmy. Jeżeli przedsiębiorca decyduje się na samodzielne poprowadzenie systemu księgowego to czeka go obszerny zakres obowiązków.

Do głównych możemy zaliczyć:
– ewidencja operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie w sposób chronologiczny oraz systematyczny,
– wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
– przygotowanie oraz przechowywanie dokumentacji księgowych,
– wykonanie inwentaryzacji, która pomoże ustalić rzeczywisty stan zasobów firmy.