Pełna księgowość

Zapraszamy również do artykułu na temat usług podatkowych!

Księgowości nie uniknie żaden przedsiębiorca. Niezależnie od tego czy firma jest bardzo mała, składająca się z kilku pracowników, czy bardzo duża, zatrudniająca setki pracowników – księgowość i tak należy prowadzić.

Istnieją dwa rodzaje księgowości – uproszczona oraz pełna. W tym wpisie zajmę się pełną formą, która sprawia przedsiębiorcom najwięcej problemów. Pełna księgowość to coś, czego obawia się każdy. Obejmuje ona jednak tylko firmy posiadające osobowość prawną oraz dodatkowo te, których wartość przychodów ustalona za rok poprzedni wynosi w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 2 000 000 euro.

Pełna księgowość to nie tylko powód do zmartwień. Ma ona również swoje zalety takie jak m.in:
– bardzo dokładny obraz wszelkich operacji finansowych mających miejsce w przedsiębiorstwie,
– umożliwienie przeprowadzania dogłębnych analiz,
– pomoc w planowaniu nowych przedsięwzięć oraz wprowadzaniu niezbędnych optymalizacji.

Jako wady pełnej księgowości wymieć można:
– duże koszty związane z wynajęciem księgowego bądź biura rachunkowego,
– skomplikowana forma prowadzenia ewidencji zdarzeń mających miejsce w firmie.