otwarcie-ksiag-rachunkowych

ksiegi-rachunkowe

Otwarcie ksiąg rachunkowych powinno odbyć się zgodnie z przepisami.

open

Uzyskanie wniosków o niezaleganiu w ZUS oraz US || Składanie wniosków do KRS w imieniu Klienta || Wnioski do BDO || JPK_V7