Opłaty lokalne

Pod pojęciem „opłat lokalnych” kryje się danina publiczna o charakterze poza podatkowych. Warto zaznaczyć, że ten rodzaj opłat określa się jako:
– pieniężne,
– przymusowe,
– bezzwrotne.

Opłaty lokalne należą do grupy opłat związanych z czynnościami urzędowymi.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wyróżnia następujące rodzaje opłat lokalnych:
1. opłata targowa (pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach)
2. opłata miejscowa (kwota, którą obowiązkowo musimy ponieść wyjeżdżając do miejscowości w celach turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych)
3. opłata uzdrowiskowa (pobierana jest od osób przebywających w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych)
4. opłata od posiadania psa (ta opłata zależy od zasad ustalonych przez radę gminy, nie jest to opłata obowiązkowa)

Ten rodzaj opłat jest jednym z najważniejszych źródeł finansowania dla gmin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *