Okres wypowiedzenia

Umowę za wypowiedzeniem może rozwiązać jedna ze stron stosunku pracy. Wypowiedzenie dotyczy zarówno osoby zatrudnionej na okres próbny, jak i czas określony i nieokreślony.

Kodeks pracy przewiduje następujący czas trwania okresów wypowiedzenia:
– 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
– 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
– 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W przypadku okresu próbnego okres wypowiedzenia wynosi natomiast:
– 3 dni robocze, jeśli umowa zawarta jest na mniej niż 2 tygodnie,
– 1 tydzień, gdy umowa zawarta jest na co najmniej 2 tygodnie,
– 2 tygodnie, w przypadku umowy zawartej na 3 miesiące.

Wypowiedzenie rozpoczyna się wraz z pierwszym dniem kalendarzowym miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało złożone. Okres wypowiedzenia trwa pełne miesiące i nie ma znaczenia, czy miesiąc ma 28, 29, 30, czy 31 dni. Tydzień z kolei jest liczony kalendarzowo, a więc trwa 7 dni, pierwszym dniem zawsze jest niedziela, a ostatnim sobota.