Najważniejsze zmiany w przepisach w 2018 roku

Rok 2018 przyniósł kilka zmian w prawie, z którymi warto się zapoznać.

Już od 1 stycznia mikro-przedsiębiorców obowiązuje prowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego. JPK to dane z prowadzonych w formie elektronicznej ksiąg podatkowych przedsiębiorcy. JPK VAT dotyczy wyłącznie podatników VAT czynnych. Przedsiębiorcy mają obowiązek składać go do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Co ważne ten dokument można przesłać w formie elektronicznej, a podpisać go można na 3 sposoby: poprzez dane autoryzacyjne, kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany e – PUAP.

E – składka jest to suma wszystkich składek płatnika, którą musi wpłacić do ZUS. Nowy sposób opłacania składek jest ogromną zmianą bieżącego roku, ponieważ dotychczasowe rachunki zostały zamknięte, a otworzono nowe, indywidualne rachunki, umożliwiające opłaty składek jednym przelewem na konto. Od 1 stycznia każdy płatnik składek ZUS ma obowiązek wpłacać składki na swój indywidualny rachunek. Co ważne, końcowe cyfry NRS (Numer Rachunku Składkowego) zawierają numer NIP przedsiębiorcy lub ID wewnętrzne, w przypadku jeżeli płatnik nie posługuje się numerem NIP.

Split payment – mechanizm podzielonej płatności, dotyczy podatku VAT. Mogą z niego korzystać nabywcy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku. W praktyce model ten oznacza zastosowanie systemu płatności, w którym kwota podatku VAT, wydzielona z należnej sprzedawcy kwoty brutto wynagrodzenia, trafia na wyodrębniony rachunek bankowy (rachunek VAT), o ograniczonej dostępności dla sprzedawcy. Mechanizm ma stanowić nowe narzędzie do walki z wyłudzeniami podatku VAT poprzez stosowanie podzielonego systemu płatności w transakcjach B2B (firma – firma).

Księgowość spółki z o.o. od 280 zł miesięcznie
This is default text for notification bar