Legalne uniknięcie podatków

W przypadku większości przedsiębiorców, zmorą okazują się właśnie podatki oraz obowiązek ich regularnego opłacania. Za każdym razem uchylanie się od owego obowiązku, skutkuje dla przedsiębiorcy bardzo surowymi karami grzywny, bądź w niektórych przypadkach nawet ograniczeniem wolności.

Istnieją jednak sposoby na to, aby owe zobowiązania finansowe zmniejszyć. Warto wiedzieć, że sposoby te są w pełni legalne, a pozostałe niestety nie. Aby zgodnie z prawem zmniejszyć zobowiązania podatkowe swojej firmy, należy rozważyć opcje takie, jak np.:
– potraktowanie własnego dochodu jako dochód innej osoby, która znajduje się w niższym przedziale podatkowym,
– możliwość odroczenia podatków,
– rezygnacja z opcji uzyskania dodatkowego przychodu (dotyczy opodatkowania metodą progresywną),
– odpowiednie planowanie struktury przedsięwzięcia,
– prawidłowe wykorzystanie różnic w stopach podatkowych w przypadku różnorodnych dochodów, jednostek oraz krajów,
– stosowanie się do rozwiązań optymalizacji podatkowej.