Księgowość w spółce z o.o.

W ramach przypomnienia: USŁUGI PODATKOWE!

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może rozliczać się na podstawie książki przychodów i rozchodów, zobowiązana jest natomiast do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Tak podają przepisy ustawy o rachunkowości. Jak wygląda księgowość w spółce z o.o.?

Zacznijmy od podstawowego pytania: kiedy należy założyć księgi rachunkowe w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Księgi rachunkowe należy otworzyć na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, który rozumie się jako dzień zaistnienia pierwszego zdarzenia, mającego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym. Przedsiębiorcy mają nie więcej niż 15 dni na spełnienie tego obowiązku.

Bardzo ważną kwestią jest określenie dnia, w którym dokonana została operacja gospodarcza wpływająca na stan aktywów i pasywów spółki lub jej przychodów i kosztów. Taką operacją jest np. wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie udziałów. Operacja ta zostanie odzwierciedlona w aktywach spółki na rachunku bieżącym lub w kasie oraz na koncie pozostałe rozrachunki.

Regularne prowadzenie dokumentacji księgowej spółki z o.o. to nie wszystko. Spółka jest zobowiązana także do sporządzenia sprawozdania finansowego w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego i złożenie zatwierdzonego raportu do odpowiedniej instytucji.

Księgowość spółki z o.o. od 280 zł miesięcznie
This is default text for notification bar