Księgowość uproszczona

Księgowość uproszona to zestawienie podstawowych i prostych zasad gromadzenia danych finansowych, opracowany przez władze skarbowe, aby uprościć właścicielom niewielkich przedsiębiorstw określanie zobowiązań finansowych.

Wyróżnia się trzy podstawowe formy uproszczonej księgowości:
1. Karta podatkowa –  polega na opłacaniu stałej kwoty co miesiąc. Stawka ta zależna jest od ilości mieszkańców miejscowości, w której wykonywana jest działalność, a także od ilości zatrudnionych pracowników.
2. Ryczałt ewidencjonowany – polega na płaceniu stawki podatkowej zależnej tylko od przychodów, z pominięciem kosztów. Stawki ryczałtu są znacznie niższe niż standardowe stawki podatku.
3. Książka przychodów i rozchodów – polega na obliczaniu podatku na podstawie sumy kosztów i przychodów. Największa zaletą tej formy jest fakt, iż w przypadku strat nie opłacamy podatku.

Zalety uproszczonej księgowości:
– mało kosztowna forma księgowości,
– łatwa w prowadzeniu,
– możliwość monitorowania zdarzeń gospodarczych firmy, jakie miały miejsce w przedsiębiorstwie,
– alternatywa prowadzenia księgowości online.

Wady księgowości uproszczonej:
– nie dla każdego podmiotu gospodarczego,
– brak możliwości dokonania szerszych analiz ekonomicznych,
– samodzielne prowadzenie księgowości wymaga znajomości aktualnych regulacji prawnych,
– pełna odpowiedzialność prawna za błędy,
– samodzielne prowadzenie księgowości wymaga znajomości regulacji prawnych.