Księgowanie czeków

Strona główna / Księgowość / Księgowanie czeków

Czeki w obiegu krajowym powinny zostać przygotowane do realizacji w przeciągu 10 dni, w obiegu europejskim 20 dni, a w obiegu światowym 70 dni.

W otrzymaniu czeków obcych wyróżnia się następujące momenty:
– otrzymanie czeku od kontrahenta – przyjęcie czeku od kontrahenta przyczynia się do zmniejszenia lub likwidacji jego należności.
– złożenie czeku w banku do realizacji – w momencie złożenia czeku rozrachunkowego w banku do realizacji, jednostka oczekuje na jego realizację w banku.
– realizacja czeku – po realizacji czeku bank przesyła Wyciąg Bankowy. Gdy otrzymamy ten dokument możemy zaksięgować wzrost środków pieniężnych na koncie naszej firmy.

Księgowanie w przypadku czeków gotówkowych różni się od czeków rozrachunkowych tym, iż wpłata do kasy następuje jeszcze tego samego dnia. Z tego powodu ciekawy okazuje się fakt, iż okres oczekiwania na realizację czeku możemy pominąć. Właśnie dlatego nie księgujemy tej operacji na koncie „Środki pieniężne w drodze”. Kolejną różnicą jest to, iż pieniądze wpłacane są do kasy, a nie jak mogłoby się wydawać – na rachunek bieżący.

Księgowanie czeków przedstawia się następujący schemat:

open

Uzyskanie wniosków o niezaleganiu w ZUS oraz US || Składanie wniosków do KRS w imieniu Klienta || Wnioski do BDO || JPK_V7

zadzwoń