Koszty związane z zawieszeniem działalności gospodarczej

Podczas zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy nie mogą osiągać bieżących przychodów związanych z podstawowymi czynnościami, na których opiera się ich działalność. Przede wszystkim chodzi tu o firmy, trudniące się w świadczeniu usług bądź sprzedaży towarów.
Przedsiębiorca może jednak wykonywać czynności, które przynoszą określone skutki podatkowe. Ma do tego prawo w celu zabezpieczenia i zachowania źródła przychodów. Właściciel może zatem, podejmować działania w zakresie zaczętych zobowiązań tj. regulacja rat leasingowych, odsetek za prowadzenie rachunku bankowego, a także opłat za media, wynajem biura itd. Ponadto przedsiębiorca powinien rozliczyć się z wydatków celowych oraz ważnych nawet w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej.

Ważne jest także, że podczas zawieszenia działalności nie można wykonywać odpisów amortyzacyjnych. Do kosztów nie będą również zaliczone wydatki, których urząd skarbowy nie uzna za konieczne i celowe dla zabezpieczenia źródła przychodów np. wydatków na reklamę, promocję czy też zakup towarów handlowych.