Kiedy zawrzeć umowę zlecenie?

Strona główna / Księgowość / Kiedy zawrzeć umowę zlecenie?

Podstawą prawną przy zawieraniu umów zlecenie stanowi Kodeks Cywilny. Z przepisów ustawy wynika, że zleceniobiorca zobowiązuje się do starannego działania, ale nie odpowiada za efekty swojej pracy.

Należy pamiętać, że umów o pracę nie można zastąpić kontraktami cywilnoprawnymi. Przedsiębiorca nie ma prawa proponować takiego rozwiązania. Jeśli nie jesteś pewny, czy kontrakt jaki podpisałeś odpowiada charakterowi Twoich obowiązków, możesz wnioskować o ustalenie stosunku pracy. 

Choć z Kodeksu Cywilnego nie wynika bezpośrednio, że umowa zlecenie powinna być zawarta w formie pisemnej, warto zdecydować się na takie rozwiązanie. Ustne rozwiązania również są wiążące, jednak znacznie trudniej je udowodnić. Brak pisemnego potwierdzenia może stanowić przyczynę konfliktów. Najbezpieczniejsze wyjście to podpisanie dokumentu, w którym są zawarte:
– informacje dotyczące stron kontraktu,
– data rozpoczęcia i wygaśnięcia współpracy,
– przedmiot zlecenia,
– wysokość wynagrodzenia,
– podpisy stron.

Przed podpisaniem dokumentu warto negocjować zapisy, jakie się w nim znajdą. Pamiętaj, że zawierając umowę zlecenie, odpowiadasz całym swoim majątkiem za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim.

STRONA GŁÓWNA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

open

Uzyskanie wniosków o niezaleganiu w ZUS oraz US || Składanie wniosków do KRS w imieniu Klienta || Wnioski do BDO || JPK_V7