Karta Praw Podatnika

Wróć do strony głównej
***

To nowy instrument ochrony dla podatników. Ma pełnić funkcję porządkującą, edukacyjną oraz informacyjną. Ogromna zaletą tego instrumentu jest to, że posługuje się językiem prostym i zrozumiałym dla obywateli. Obecnie trwają prace legislacyjne, których celem jest wprowadzenie do porządku prawnego Karty Praw Podatnika.

Projekt przewiduje, że w przypadku wszczęcia postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej, organ doręczy podatnikowi egzemplarz Karty.

Cel Karty Praw Podatnika:
– odbudowanie wiarygodności w przestrzeni prawa podatkowego,
– poprawa relacji między podatnikiem, a organami,
– zwiększenie społecznej akceptacji systemu podatkowego.

Projekt gwarantuje ochronę:
– prawa do dobrego prawodawstwa podatkowego,
– prawa do zapłaty podatku w wysokości wynikającej z ustaw podatkowych,
– prawa do domniemania rzetelności i dobrej wiary,
– prawa do prywatności,
– prawa do rzetelnego postępowania administracyjnego i sądowego w sprawach podatkowych,
– prawa do zaskarżenia rozstrzygnięć w sprawach podatkowych,
– prawa do naprawienia szkody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *