Karta Polaka

Karta Polaka jest deklaracją, która nadaje przynależność do naszego kraju. To właśnie dzięki niej każdy posiadacz dostaje pewne uprawnienia, które pozwalają mu na bezproblemowe życie w Polsce. 

Dzięki Karcie Polaka możliwe jest:

  • otrzymanie pomocy konsula w wypadku zagrożenia życia
  • odbywanie studiów i innych form kształcenia
  • uczestnictwo w badaniach naukowych
  • zwolnienie z obowiązku posiadania pozwolenia na podejmowanie pracy i prowadzenie działalności gospodarczej
  • korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej 
  • zwolnienie z opłat konsularnych
  • pierwszeństwo przy ubieganiu się o pomoc finansową dla Polaków za granicą
  • otrzymanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie utrzymania w Polsce 

Kartę Polaka można zdobyć wyłącznie poprzez spełnienie odpowiednich warunków. Między innymi jest to znajomość języka polskiego w stopniu podstawowym i kultury, działanie na rzecz promocji kraju. Poza tym należy złożyć odpowiednie wnioski i oświadczenia do konsula i odpowiednich urzędów. 

Taka karta ważna jest przez okres 10 lat od jej przyznania, natomiast po tym czasie można przedłużyć ją o kolejne 10.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Księgowość spółki z o.o. od 280 zł miesięcznie
This is default text for notification bar