Karta podatkowa

Karta podatkowa jest bardzo prostą metodą służącą do obliczania podatku dochodowego, z którego każdy przedsiębiorca musi się rozliczać z Urzędem Skarbowym.

Sposób ten polega na comiesięcznym odprowadzaniu stałej kwoty, niezależnie od osiągniętych przychodów. Jest on opłacalny w firmach zatrudniających małą liczbę pracowników i mających swoją siedzibę w małych miejscowościach. Dlaczego? Gdyż wysokość stawki zależy właśnie od tych czynników-im są one większe, tym kwota podatku jest wyższa.

Przedsiębiorcy korzystający z karty podatkowej nie muszą prowadzić ksiąg rachunkowych czy sporządzać sprawozdań finansowych. Nie są też zobowiązani do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Aby móc rozliczać się w formie karty podatkowej, należy spełniać określone kryteria, bowiem nie każdy ma możliwość ją wybrać.