Karta podatkowa

Strona główna / Księgowość / Karta podatkowa

Z karty podatkowej mogą korzystać indywidualni przedsiębiorcy oraz osoby prowadzące firmę w postaci spółki cywilnej. Obowiązkiem osób korzystających z tej formy opodatkowania jest obowiązek odprowadzania co miesiąc stałej kwoty podatku do urzędu skarbowego.

Wysokość podatku dochodowego warunkuje:
– rodzaj prowadzonej działalności;
– liczba mieszkańców gminy, na której terenie prowadzona jest działalność;
– liczba zatrudnionych pracowników;

Wadą karty podatkowej jest to, że niezależnie od zysku czy straty istnieje obowiązek zapłaty podatku.

Osoby chcące korzystać z karty podatkowej muszą spełniać określone warunki.

Jak zacząć korzystać z karty podatkowej?
Należy złożyć wniosek PIT-16 informujący właściwego naczelnika urzędu skarbowego o podjętej decyzji.
Termin złożenia deklaracji: 20 stycznia.

Po zakończeniu roku podatkowego do dnia 31 stycznia podatnik ma obowiązek złożyć deklarację PIT-16A do właściwego urzędu skarbowego.

open

Uzyskanie wniosków o niezaleganiu w ZUS oraz US || Składanie wniosków do KRS w imieniu Klienta || Wnioski do BDO || JPK_V7