JPK już od 1 stycznia 2018 roku

Od nowego roku zacznie obowiązywać nowa struktura, którą podatnicy będą zobowiązani składać na żądanie Urzędu Skarbowego – jednolity Plik Kontrolny. JPK to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres.

Obowiązek składania JPK będą miały podmioty rozliczające się z podatku dochodowego stosując zasad ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, którzy prowadzą w swojej firmie ewidencję przychodu w formie elektronicznej.

JPK będzie składało się tylko na wyraźną prośbę organu podatkowego, który wyznaczy termin, w jakim trzeba będzie złożyć strukturę. Przedsiębiorcy będą mieli możliwość wysłania JPK przez internet (konieczne będzie posiadanie bezpiecznego podpisu certyfikowanego lub profilu eUPAP) lub składania na elektronicznym nośniku danych.

Celem JPK jest skrócenie czasu kontroli podatkowej, poprawa jej wyników oraz umożliwienie podatnikom przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej.

Przedsiębiorcy powinni zorientować się czy podlegają obowiązkowi składania JPK oraz powinno przygotować się na to, ze od nowego roku będą zobowiązani prowadzić rejestr VAT w formie elektronicznej. Warto również upewnić się że program księgowy, z którego się korzysta posiada opcję generowania jednolitego pliku kontrolnego.

Aktualizacja

Obecnie wszyscy podatnicy VAT zobowiązani są do składania osobno zarówno deklaracji VAT jak i pliku JPK_VAT. Już od października 2020 r. obowiązek ten ulegnie zmianie, ponieważ pojawi się nowy JPK_VAT, połączony z deklaracją o strukturze:

JPK_V7M dla podatników rozliczających się miesięczne

JPK_V7K dla podatników rozliczających się kwartalnie

Zmiany obejmą wszystkich czynnych podatników VAT.