Jakie koszty wiążą się z zatrudnieniem pracownika w 2018?

Zatrudnienie pracownika oznacza dla przedsiębiorcy konieczność ponoszenia kosztów. Jak się okazuje, ze wzrostem płacy minimalnej, rosną również wartości składek, które za pracownika musi odprowadzić pracodawca m.in. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Z racji tego, iż minimalne wynagrodzenie za wykonywaną pracę w 2018 roku wynosi 2100 zł, a więc w porównaniu do roku poprzedniego, wzrośnie o 100 zł. Tak więc przy wynagrodzeniu w wysokości 2100 zł, przedsiębiorca zatrudniając pracownika, będzie zobowiązany co miesiąc do opłacania poniższych składek:
– ubezpieczenie emerytalne to stawka 9,76%, a więc 204,96 zł,
– ubezpieczenie rentowe to stawka 6,5%, a więc 136,50 zł,
– ubezpieczenie wypadkowe to stawka 1,80%, a więc 37,80 zł,
– Fundusz Pracy to stawka 2,45%, a więc 51,45 zł,
– Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to stawka 0,10%, a więc 2,10 zł.

Tak więc podsumowując, całkowity koszt zatrudnienia pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę przy minimalnym wynagrodzeniu (2100 zł), wynosi 2532,81 zł.

Księgowość spółki z o.o. od 280 zł miesięcznie
This is default text for notification bar