Jak skorygować fakturę pierwotną?

Faktura korygująca zostaje wystawiona w sytuacji, gdy został popełniony błąd lub konieczne jest wprowadzenie zmian na fakturze pierwotnej.
Korekta wystawiana jest w sytuacji, gdy odbiorca otrzymał już fakturę i trzeba na niej wprowadzić zmiany. Faktura pierwotna nie może być edytowana oraz nic nie można na niej skreślać.

Sytuacje, w których zostaje wystawiona faktura korygująca:

– udzielono obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty,
– udzielono opustów i obniżek cen (po dokonaniu sprzedaży),
– dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
– dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,
– podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

WAŻNE!
Każda faktura korygująca powinna posiadać oznaczenie „faktura korygująca” lub „korekta”.

Księgowość spółki z o.o. od 280 zł miesięcznie
This is default text for notification bar