Jak długo może trwać okres wypowiedzenia?

Jednym z sposobów ustania stosunku pracy jest wypowiedzenie. Stanowi ono jednostronne Oświadczenie woli zerwania umowy o pracę. Mimo że, jest ono prawem zarówno pracodawcy jak i pracowników, zawsze musi odbywać się w zakresie jakim ustalają to przepisy prawne.

Kodeks Pracy zawierający szczegółowe zasady, dotyczące czasu trwania okresu wypowiedzenia określa, że:
> Jeżeli pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, przysługuje mu: 

– 3 miesięczny okres wypowiedzenia, jeżeli przepracował dłużej niż 3 lata,
– miesięczny okres wypowiedzenia, jeżeli przepracował dłużej niż 6 miesięcy,
– dwutygodniowy okres wypowiedzenia, jeżeli pracował krócej niż 6 miesięcy.

> Jeżeli pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na okres próbny, przysługuje mu:

– dwutygodniowy okres wypowiedzenia, jeżeli pracował 3 miesiące,
– tygodniowy okres wypowiedzenia, jeżeli pracował dłużej niż 2 tygodnie,
– 3 dni robocze okresu wypowiedzenia, jeżeli pracował krócej niż 2 tygodnie,

> Jeżeli pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na czas określony, może mu przysługiwać dwutygodniowy okres wypowiedzenia.

> Jeżeli pracownik był zatrudniony na podstawie umowy na zastępstwo, przysługują mu 3 dni robocze okresu wypowiedzenia.