Inwentaryzacja

Inwentaryzacja jest ogółem czynności rachunkowych, przez które zmierza się do sporządzenia szczegółowego spisu z natury składników majątkowych, a także źródeł ich pochodzenia na określony dzień.

Polega ona na ustaleniu za pomocą spisu, faktycznego stanu składników majątkowych oraz wyjaśnieniu różnic między stanem rzeczywistym a stanem z zapisów księgowych.

Różnice te mogą wynikać z:
naturalnych cech przedmiotów (np. gnicie, wysychanie, przeterminowanie)
błędów oraz nadużyć popełnionych przez pracowników.

Inwentaryzację przeprowadza się celem ustalenia rzeczywistego stanu aktywów oraz pasywów.

Do zadań wykonywanych podczas jej przeprowadzania należy:
uzgodnienie zapisów księgowych ze stanem rzeczywistym,
rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych,
ocena przydatności gospodarczej składników majątku objętych spisem,
przeciwdziałanie nieprawidłowościom stwierdzonym w czasie spisu.