Funkcje rachunkowości

Rachunkowość to system ewidencji gospodarczej, który składa się z trzech działów:

  • księgowości

  • kalkulacji

  • sprawozdawczości

Funkcje rachunkowości są następujące

  • informacyjna- polega na dostarczaniu danych o wynikach i sytuacji finansowej firmy, a także potrzebnych do dokonywania przez zarząd zmian

  • funkcja dowodowa czyli odzwierciedlanie zdarzeń gospodarczych w dowodach pisemnych, archiwizacji dokumentów, dokonywaniu zapisów księgowych na ich podstawie

  • funkcja rozliczeniowo- obrachunkowa tzn. ścisłe określenie rozliczeń firmy z otoczeniem, a także wycena wewnętrznych powiązań majątkowych oraz wynikowych

  • funkcja kontrolna mająca na celu tworzenie zbiorów informacji o majątku oraz osiąganych wynikach. Umożliwia tez ochronę majątku przed nadużyciami

  • funkcja powiernicza, która jest związana z chronieniem nienaruszalności powierzonego kapitału

  • funkcja sprawozdawcza- sporządzanie zewnętrznych sprawozdań finansowych na podstawie danych księgowych, w celu wykorzystania przez US, GUS czy banki

Księgowość spółki z o.o. od 280 zł miesięcznie
This is default text for notification bar