Firma w domu, a koszty uzyskania przychodu

Więcej informacji o księgowości dla firm znajdziesz na naszej STRONIE GŁÓWNEJ.

Prowadząc działalność gospodarczą w mieszkaniu podatnik ponosi liczne koszty, które o ile spełniają pewne warunki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a następnie od nich odliczone.
Do wydatków takich zaliczyć można między innymi:
-amortyzację – od tej części mieszkania, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. Określana na podstawie ceny nabycia lub kosztów wytworzenia.
-remont mieszkania,
-wyposażenie – koszty nabycia mebli, biurka, krzesła, komputera.
-odsetki od kredytu na mieszkanie – przede wszystkim dotyczące kredytu hipotecznego.
-koszty eksploatacyjne mieszkania – zalicza się tutaj czynsz, wodę, gaz, energię elektryczną.
-telefon – konieczne jest dysponowanie bilingiem, na podstawie, którego można wyszczególnić rozmowy biznesowe.
-internet – wymaga się ustalenia proporcji pomiędzy prywatnym, a firmowym korzystaniem z sieci.
-podatek od nieruchomości – jego wysokość zależy od przyjętych przez gminę stawek.