Faktura i dodatkowe opłaty

Na fakturze można zawrzeć nie tylko pozycje bezpośrednio związane z VATem, ale także doliczenia nim nie objęte. Zaprezentować w ten sposób na fakturze można wyłącznie opłaty, które nie podlegają podatkowi od towarów i usług w przeciwnym razie musiałby być one wskazane w zestawieniu VAT z odpowiednim tytułem. Opłaty te nie mogą być również objęte stawką 0% ani zwolnieniem.
Do opłat nieopodatkowanych zalicza się:
– odsetki za nieterminowe płatności,
– opłaty sankcyjne,
– kary,
– odszkodowania,
– kaucje,
– bony podarunkowe,
– środki na pokrycie opłat ponoszonych w imieniu klienta np. koszty wysyłki albo opłaty urzędowe.

Należności te wykazuje się poprzez:
– wystawienie noty księgowej za nieobjęte VAT-em należności,
– doliczenie do faktury wartości nieobjętej VAT-em (poza tabelą).

W KPiR fakturę taką księguje się w następujący sposób:
– kwota netto musi zostać wpisana do kolumny 13 zatytułowanej “ukryte koszty”,
– kwota podatku VAT, którą wskazuje faktura musi zostać umieszczona w rejestrze VAT do odliczenia.

Call Now Button