Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Jak zapewne już Państwo wiedzą, od roku 2018 obowiązywać będą jedynie elektroniczne zwolnienia lekarskie. Już od lipca tego roku nie będzie możliwości przedstawiać zwolnień lekarskich w formie papierowej, gdyż od wtedy pod uwagę będą brane już jedynie zwolnienia w formie elektronicznej. Ma to na celu usprawnienie pracy lekarzy i przedsiębiorców, jak również pracowników. Zmiany te dotyczyć będą wszystkich płatników. Zwolnienia takie będą wystawiane za pomocą funkcji, które występują na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, bądź w niektórych aplikacjach gabinetowych.

W praktyce będzie to wyglądało mniej więcej tak, iż lekarz na swoim profilu PUE ZUS będzie miał dostęp zarówno do danych pacjenta, jak i jego pracodawców czy członków rodziny. Tak więc wpisując numer PESEL pacjenta, dane identyfikacyjne w e-ZLA zostaną uzupełnione automatycznie. Natomiast adres pacjenta, jak i dane jego pracodawcy, lekarz będzie wybierał z pojawiającej się listy, gdzie znajdzie się również kod danej choroby. Należy wówczas jedynie wpisać okres niezdolności do pracy i określić zalecenia. Po podpisaniu zwolnienia, jest ono przekazywane do systemu ZUS.

Profile znajdujące się na PUE dają możliwość szybkiego pozyskiwania informacji na temat zwolnienia lekarskiego wystawianego dla danego pracownika. Obowiązek posiadania owego profilu posiadają wszyscy płatnicy zatrudniający co najmniej 5 pracowników.

AKTUALIZACJA:
Datę ostatecznego wprowadzenia e-zwolnień zmieniono na 1 grudnia 2018 roku, co jest spowodowane chęcią przyznania lekarzom większej ilości czasu na przygotowanie się do wprowadzenia zmian.