Dział kadr i płac w firmie

Dział kadr i płac występuje w przedsiębiorstwach, które zatrudniają pracowników. Zajmuje się on ich ewidencją oraz rozliczaniem. Ważne zadanie, jakim się zajmuje to prowadzenie teczek akt osobowych. Składają one się z trzech części:

część A – zawiera dokumenty dotyczące ubiegania się o stanowisko pracy m.in. takie dokumenty jak CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, świadectwa z poprzednich miejsc pracy,

część B – tutaj należy umieścić dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy czyli przede wszystkim umowę o pracę, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP, zaświadczenie o przeprowadzonych badaniach wstępnych, umowa o zakazie konkurencji,

część C – znajdują się w niej dokumenty, które wiążą się z rozwiązaniem stosunku pracy, np. wypowiedzenie umowy, kopia wydanego pracownikowi świadectwa pracy, umowa o zakazie konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy.

Do działu kadr i płac należą jeszcze inne zadania, takie jak:

  • Sporządzanie:

→ list płac pracowników oraz rachunków do umów.

→ zaświadczeń o wynagrodzeniu oraz zatrudnieniu dla pracowników.

→ zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego,

→ odpowiednich deklaracji (PIT-11, PIT-8B).

→ sprawozdań dla GUS.

  • Rozliczanie:

→ z tytułu miesięcznych składek ZUS,

→ z tytułu zaliczek na podatek dochodowy.

Księgowość spółki z o.o. od 280 zł miesięcznie
This is default text for notification bar