Czym jest restrukturyzacja?

Strona główna / Księgowość / Czym jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacja inaczej rozumiana jest jako przeprowadzenie gwałtownych zmian w aktywach, pasywach lub organizacji przedsiębiorstwa. Celem restrukturyzacji jest stworzenie przesłanek do wzrostu wartości firmy. Przyczyny, w wyniku których przedsiębiorcy decydują się na taką modyfikacje są wysokie koszty działalności, zbyt energochłonna produkcja, niska jakość produktów lub wzrost konkurencyjności. Wyróżnić można cztery typy restrukturyzacji – kreatywną, antycypacyjną, dostosowawczą oraz naprawczą. W zależności od metody może mieć charakter naprawczy, wprowadzać zmiany mające na celu ustabilizowanie funkcjonowania lub osiągnięcia dodatniego bilansu lub dokonywanie przewidywań oraz porównań z innymi przedsiębiorstwami.

Analiza produkcji przedsiębiorstwa i rynku, a także przegląd aktyw ma na celu wprowadzenie adekwatnie stosownych zmian, których celem będzie znaczna poprawa wydajności poszczególnych procesów działalności gospodarczej. W Polsce stosowne regulacje oraz prawa znaleźć można w ustawie Prawa restrukturyzacyjnego z 2015 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

open

Uzyskanie wniosków o niezaleganiu w ZUS oraz US || Składanie wniosków do KRS w imieniu Klienta || Wnioski do BDO || JPK_V7